Agens/analyse

Helicobacter pylori antistoff

Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet , tlf. 75 57 84 85

Indikasjon

Mistanke om ulcussykdom

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum.

Analysemetode

CLIA

Tolkning

Positiv, negativ eller grenseverdi.

Forventet svartid

2-4 dager

Merknader

Analysen kjøres to ganger ukentlig.
Analysen brukes også som screening før påvisning av Helicobacter pylori-antigen i fæces utføres.