Agens/analyse

Helicobacter pylori antigen i fæces

Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet , tlf. 75 57 84 85

Indikasjon

Mistanke om ulcussykdom.
Kontroll etter eradikasjonsbehandling.
Analyseres ved positiv H. pylori antistoff.

Prøvemateriale/prøvemengde

Fæces

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Prøvemateriale overføres til sterilt glass uten tilsetning.
Prøver er holdbare 2-3 dager i romtemperatur og 3 måneder ved -20 º. Frosne prøver må sendes som fryseprøve.

Analysemetode

Kjemiluminescens-immunoanalyse (CLIA)

Tolkning

Positiv/negativ/grenseverdi

Forventet svartid

1-2 uker.

Merknader

Analysen kjøres hver 14. dag.