Agens/analyse

Gonokokkdyrkning

Analysen utføres ved

Bakteriologisk enhet. tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Mistanke om gonoré.
Konjunktivitt hos nyfødte under 1 ukes alder.

Prøvemateriale/prøvemengde

Urethra, cervix, anus,hals,øye

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Prøven tas med pensel, plasseres i Amies tran- sportmedium m. kull.
Prøven må sendes straks, gonokokker overlever ikke transporttid> 3 dager. Slike prøver analyseres derfor ikke.

Analysemetode

Dyrkning på selektivt medium

Tolkning

Negativ eller Neisseria gonorrhoeae påvist og resistensbestemmelse utføres.

Forventet svartid

3 - 4 dager (mandag - lørdag) Ved mistanke om funn gis foreløpig svarrapport

Merknader

Ved klinisk mistanke om gonoré er dyrkningsprøve viktig da resistensmøntret idag er uforutsigbart.
Prøve til PCR anbefales tatt samtidlig med dyrkningsprøve.
Funn av gonokokker er meldepliktig til MSIS

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO15189:2012 ved Bakteriologisk enhet i Bodø.