Agens/analyse

ESBL-produksjon hos gramnegative staver

Analysen utføres ved

Bakteriologisk enhet, tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Screening i forbindelse med innleggelse eller behandling hos:
- personer som har fått behandling på legevakt eller sykehus utenfor Norden i løpet av siste 12 måneder.
- personer som har vært innlagt i norsk eller nordisk helseinstitusjon med pågående utbrudd av ESBL-holdige bakterier under innleggelsen.
- personer som har bodd sammen med person som har fått påvist ESBL-holdige bakterier det siste året.

Les mer om indikasjon for MRSA- ESBL- og VRE-screening her

Prøvemateriale/prøvemengde

Rektumprøve
I tillegg eventuelt andre aktuelle lokalisasjoner (f.eks sår, eksem, kateter-/drenmateriale)
Fæcesprøve kan ikke analyseres

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Prøve tas med pensel som plasseres i Amies transportmedium med kull (det skal være synlig avføring på penselen).

Analysemetode

Dyrkning på selektiv agar

Tolkning

Ikke påvist, påvist

Forventet svartid

2 - 4 dager (negative prøver svarrapporteres tidligst etter dyrkning i 48 timer)

Merknader

Helsepersonell screenes ikke på ESBL

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO15189:2012 ved Bakteriologisk enhet i Bodø.

Link