Agens/analyse

Epstein Barr virus PCR

Analysen utføres ved

Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet (henvisningslaboratorium)

Indikasjon

Hovedsaklig kontroll etter transplantasjoner, monitorering av EBV-infeksjoner hos pasienter med nedsatt immunforsvar

Prøvemateriale/prøvemengde

EDTA Fullblod

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

4 ml EDTA fullblod, sentrifugeres ikke, sett tape over korka, glasset må ikke åpnes. Oppbevares i kjøleskap inntil sending. Prøven må ankomme henvisningslaboratoriet (OUS Rikshospitalet) innen 72 timer etter prøvetaking.

Analysemetode

PCR

Tolkning

Påvist / ikke påvist

Forventet svartid

Analyseres 2 - 3 ggr / uke

Merknader

Prøven må ikke sendes fredager eller dag før helgedager