Agens/analyse

EBNA IgG
VCA IgG
VCA IgM

Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, tlf. 75 57 84 85

Indikasjon

Mistanke om infeksiøs mononukleose
Screening før transplantasjon eller immunsuppresjon.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Blodprøven sentrifugeres, eventuelt avpipetteres

Analysemetode

CLIA (chemiluminescence immunoassay)

Tolkning

Negativ / positiv / grenseverdi

Forventet svartid

1 - 3 dager

Merknader

VCA IgG og IgM analyseres normalt sett kun hos pasienter med negativ eller svakt positiv EBNA IgG.

Sterkt positiv EBNA IgG tyder på tidligere gjennomgått infeksjon og analysering av VCA IgM og IgG er unødvendig.

Mononuklose hurtigtest/heterofile antistoff-test utføres av laboratoriet ved behov.