Agens/analyse

EBNA IgG

Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, tlf. 75 57 84 85

Indikasjon

Mistanke om infeksiøs mononukleose, hepatitt.
Screening før transplantasjon, immunsuppresjon.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Blodprøven sentrifugeres, eventuelt avpipetteres

Analysemetode

EIA (enzymimmunoassay)
Fra 4 / 7-13 CMIA (Chemiluminisensimmunoassay)

Tolkning

Negativ / positiv / grenseverdi

Forventet svartid

1 - 3 dager

Merknader

Negative EBNA IgG og svakt positive EBNA IgG blir analysert på EBV VCA IgM og - IgG. På bakgrunn av resultatene der utføres noen ganger mononukleose hurtigtest.