Agens/analyse

Enterovirus PCR

Analysen utføres ved

Luftveisprøver:
Molekylærbiologisk enhet
Laboratoriemedisinsk avdeling, Diagnostisk klinikk
Nordlandssykehuset
Tlf. 75 57 83 50
Andre prøvematerialer:
Avdeling for mikrobiologi og smittevern Preanalytisk, infeksjonsserologisk og molekylærbiologisk enhet UNN
Tlf. 77 66 90 58

Indikasjon

Mistanke om enterovirusinfeksjon

Prøvemateriale/prøvemengde

Nasofarynxsekret
Nasofarynxaspirat
Bronkialskyllevæske
Spinalvæske
Fæces
Sårsekret

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

UTM transportmedium:
Nasofarynxprøver og sårprøver
Steril universalcontainer:
Bronkialskyllevæske, spinalvæske og fæces

Prøven oppbevares i kjøleskap før forsendelse

Analysemetode

PCR

Tolkning

Negativ/positiv/inkonklusiv

Forventet svartid

1-4 dager for luftveisprøver
2-7 dager for andre prøver (sendeprøver UNN)

Merknader

Luftveisprøver settes opp i panel sammen med:
Influensavirus A og B
RS-virus
Adenovirus
Parainfluensavirus 1, 2, 3 og 4
Coronavirus
Metapneumovirus
Bocavirus
Rhinovirus