Agens/analyse

Dyrkning av Corynebacterium diphteriae

Analysen utføres ved

Bakteriologisk enhet, tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Mistanke om difteri

Prøvemateriale/prøvemengde

Halsprøve, sårprøve

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Prøven tas med pensel frasuspekt område, plasseresi Amies transportmedium m. kull, sendes snarest mulig.

Analysemetode

Dyrkning på selektivt medium

Forventet svartid

2 - 8 dager

Merknader

Mulige difterifunn sendes til FHI for endelig identifikasjon.
Positive prøver er meldepliktig til MSIS

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO15189:2012 ved Bakteriologisk enhet i Bodø.