Agens/analyse

Aerob dyrkning, anaerob dyrkning, soppdyrkning

Analysen utføres ved

Bakteriologisk enhet, tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Mistanke om infeksjon relatert til peritonealdialyse

Prøvemateriale/prøvemengde

Dialysat/BactAlert blodkultursystem

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Dialysat tas på to gule BactAlertflasker, aseptisk teknikk.
Prøvene oppbevares i romtemperatur inntil analysering

Analysemetode

Dyrkning under kontinuerlig overvåkning

Forventet svartid

1 - 5 dager.
Negative prøver svarrapporteres tidligst etter 5 dager.
Vekst i dialysat svares umiddelbart pr. telefon

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO15189:2012 ved Bakteriologisk enhet i Bodø.