Agens/analyse

Soppelementer/sopphyfer

Analysen utføres ved

Bakteriologisk enhet, tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Infeksjon i keratinholdig vev (hud, hår, negler)

Prøvemateriale/prøvemengde

Hudavskrap, neglavskrap, hår

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Hudavskrap (fra progredierende randsone)
Neglavskrap (fra angrepet område)
Hår(nappes ut fra angrepet område)
Materialet samles i et steriltglass uten tilsetning

Analysemetode

Mikroskopi av kalilut behandlet prøvemateriale

Forventet svartid

1-2 dager (mandag - fredag)

Merknader

Analysenutføres rutinemessig ved klinikk "Pityriasisversicolor", forøvrig må den rekvireres spesielt.
Prøvematerialet dyrkes i tillegg.