Agens/analyse

Dermatofytter

Analysen utføres ved

Bakteriologisk enhet, tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Infeksjon i keratinholdig vev (hud, hår, negler)

Prøvemateriale/prøvemengde

Hudavskrap, neglavskrap, hår

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Hudavskrap (fra progredierende randsone)
Neglavskrap (fra angrepet område)
Hår (nappes ut fra angrepet område)
Materialet samles i et steriltglass uten tilsetning

Analysemetode

Dyrkning

Forventet svartid

1 -4 uker