Agens/analyse

Dengue-virus

Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Nordlandssykehuset

Indikasjon

Feber, hodepine, myalgi, artralgi og utslett hos pasienter, som har vært i strøk der også malaria forekommer

Prøvemateriale/prøvemengde

EDTA fullblod, serum eller plasma

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Analysematerialet må analyseres innen 72 timer etter prøvetaking.

Analysemetode

Immunkromatografi

Tolkning

Positiv, negativ, usikkert

Forventet svartid

NS1 antigen: 1 dag
IgM og IgG: 1-3 dager

Merknader

Det må opplyses om reiseanamnese