Agens/analyse

Cytomegalovirus PCR

Analysen utføres ved

UNN (henvisningslaboratorium)
Rikshospitalet (spytt, biopsier, resistensbestemmelse)

Indikasjon

Påvisning av mengde Cytomegalovirus (CMV) DNA er særlig aktuelt hos immunsupprimerte og transplanterte pasienter, gravide med mistenkt infeksjon før 20 uker, nyfødte/premature opp til 3 uker gamle ved mistanke om infeksjon under svangerskapet. Påvisning vil også være aktuelt hos immunfriske med mistenkt reaktivering og langvarig sykdom.

Prøvemateriale/prøvemengde

EDTA-plasma, urin, spinalvæske, bronkialskyllevæske, spytt, biopsier

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Fullblod: Blodprøve tas på EDTA-glass. Oppbevares i 2-25°C i maksimalt 36 timer. Separer plasma innen 36 timer etter prøvetaking ved å sentrifugere ved 800–1600 x g i 20 minutter ved romtemperatur. Overfør plasma, med steril pipette til et sterilt rør. Plasma kan transporteres ved 2-8°C eller nedfrosset under -20°C.

Oppbevaring: Plasmaprøver kan oppbevares ved 2-8°C i inntil 7 dager, og er holdbare i 6 uker hvis de er nedfrosset ved under -20°C.

Øvrige prøvematerialer: Sterilt prøvetakingsutstyr.

Spyttprøve tas hvis audiologisk test av den nyfødte viser tegn på nedsatt hørsel og hos barn født før uke 34.
Penselen plasseres mellom gommen i overkjeve og kinn og blir liggende i ca 1 minutt før den plasseres i virustransportmedium (UTM). Prøven bør tas ca en time etter amming slik at en ikke får med seg eventuell CMV fra morsmelk.

Analysemetode

PCR

Forventet svartid

Undersøkelse i blod utføres 1 - 2 ggr / uke

Merknader

CMV PCR resistensbestemmelse og CMV PCR på biopsier (tas på UTM) kan analyseres etter avtale/i samråd med våre mikrobiologer.
Disse analysene utføres ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.

Det er gjort flere undersøkelser med sammenligning av spytt og urin som prøvemateriale for påvisning av medfødt CMV-infeksjon. De kommer stort sett likt ut. Fordelen er at det er lettere å ta en spyttprøve enn en urinprøve.

Link