Agens/analyse

CMV IgG ogIgM

Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, tlf. 75 57 84 85

Indikasjon

Mistanke om cytomegalovirus-infeksjon.
Vurdering av immunstatus i forbindelse med transplantasjonsutredning, kontroll etter nylig transplantasjon og morsmelkgiver

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Blodprøven sentrifugeres, eventuelt avpipetteres

Analysemetode

CLIA (chemiluminescence immunoassay)

Tolkning

Negativ/ positiv / grenseverdi

Forventet svartid

1 dag (mandag - fredag)

Merknader

CMV PCR anbefales framfor serologi ved diagnostikk hos spesielle pasientgrupper (immunsupprimerte m.fl.)