Agens/analyse

Cyclospora oocyster

Analysen utføres ved

Bakteriologisk enhet, tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Langvarig diare hos alvorlig immunsvekkede pasienter

Prøvemateriale/prøvemengde

Fæces

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Fæces uten tilsetning

Analysemetode

Mikroskopi etter spesialfarging av konsentrertfæces

Forventet svartid

1 uke

Merknader

Analysen må rekvireres spesielt