Analysepakken inneholder følgende agens:

Escherichia coli K1
Haemophilus influenzae
Listeria monocytogenes
Neisseria meningitidis
Streptococcus agalactiae
Streptococcus pneumoniae

Cytomegalovirus (CMV)
Enterovirus
Herpes simplex virus 1 (HSV-1)
Herpes simplex virus 2 (HSV-2)
Humant herpes virus 6 (HHV-6)
Humant parechovirus
Varicella zoster virus (VZV)

Cryptococcus neoformans/gattii

Analysen utføres ved

Molekylærbiologisk enhet, tlf. 75 57 83 30
 

Indikasjon

Analysen utføres KUN ved sterk klinisk mistanke om meningitt eller encephalitt og/eller ved patologiske funn i spinalvæsken (avvikende protein-, celle-, eller glukosenivå).

Analysen er svært kostbar og skal derfor ikke brukes ved lav pretest sannsynlighet for infeksjon.
Prøver uten gydlig indikasjon vil bli avvist.
 
Alle spinalvæsker som analyseres med hurtig-PCR sendes i tillegg til UNN for analysering av Herpes simplex, Varicella zoster og Enterovirus (disse agensene vil derfor bli testet på to ulike analyseplattformer). 
 

Prøvemateriale/prøvemengde

Spinalvæske, 0,2 mL
 

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Prøve tas på sterilt glass, aseptisk prøvetakingsteknikk.
Oppbevares kjølig fram til forsendelse.
 
Analysemetode

PCR

Tolkning

Negativ/positiv/inkonklusiv
 
Negativ resultat i tatt tidlig i et akutt sykdomsforløp utelukker ikke sikkert Herpes simplex-infeksjon. Ved fortsatt sterk mistanke om Herpes simplex-infeksjon bør derfor ny prøve tas etter 2-5 dager.
 

SLIK REKVIRERER DU EN HURTIGTEST

Testen utføres døgnkontinuerlig, også i helger og på helligdager.

Hverdager mellom kl. 08.00-15.30:

Hurtigtestene utføres av mikrobiologisk lab.

Rekvisisjonene merkes med "HURTIG-PCR", kliniske opplysninger må oppgis, og prøven leveres til laboratoriet på vanlig måte.

Hverdager mellom kl. 15.30–08.00, samt lørdag og søndag mellom kl. 15.00-08.00:

Hurtigtestene utføres av blodbanken.

BLODBANKEN MÅ KONTAKTES PÅ TELEFON 75 57 84 82 for å få utført analysen. 

Rekvisisjonene merkes med "HURTIG-PCR", kliniske opplysninger må oppgis, og prøven leveres til laboratoriet etter avtale med blodbanken.

Lørdag og søndag mellom kl. 08.00-15.00:

Hurtigtestene utføres av mikrobiologisk lab.

MIKROBIOLOGISK LAB MÅ KONTAKTES PÅ TELEFON 75 57 83 30 for å få utført analysen. 

Rekvisisjonene merkes med "HURTIG-PCR", kliniske opplysninger må oppgis, og prøven leveres til laboratoriet etter avtale med mikrobiologen.