Analysepakken inneholder følgende agens:

Escherichia coli K1
Haemophilus influenzae
Listeria monocytogenes
Neisseria meningitidis
Streptococcus agalactiae
Streptococcus pneumoniae

Cytomegalovirus (CMV)
Enterovirus
Herpes simplex virus 1 (HSV-1)
Herpes simplex virus 2 (HSV-2)
Humant herpes virus 6 (HHV-6)
Humant parechovirus
Varicella zoster virus (VZV)

Cryptococcus neoformans/gattii

Analysen utføres ved

Molekylærbiologisk enhet, tlf. 75 57 83 30
 

Indikasjon

Analysen utføres KUN ved sterk klinisk mistanke om meningitt eller encephalitt og/eller ved patologiske funn i spinalvæsken (avvikende protein-, celle-, eller glukosenivå).

Analysen er svært kostbar og skal derfor ikke brukes ved lav pretest sannsynlighet for infeksjon.
Prøver uten gydlig indikasjon vil bli avvist.
 
Alle spinalvæsker som analyseres med hurtig-PCR sendes i tillegg til UNN for analysering av Herpes simplex, Varicella zoster og Enterovirus (disse agensene vil derfor bli testet på to ulike analyseplattformer). 
 
 
Merking av rekvisisjonen
 
Rekvisisjonen merkes "HURTIG-PCR". Kliniske opplysninger og ev. funn i spinalvæsken må oppgis.
 

Prøvemateriale/prøvemengde

Spinalvæske, 0,2 mL

 

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Prøve tas på sterilt glass, aseptisk prøvetakingsteknikk.
Oppbevares kjølig fram til forsendelse.
 

Analysemetode

PCR

Tolkning

Negativ/positiv/inkonklusiv
 
Negativ resultat i tatt tidlig i et akutt sykdomsforløp utelukker ikke sikkert Herpes simplex-infeksjon. Ved fortsatt sterk mistanke om Herpes simplex-infeksjon bør derfor ny prøve tas etter 2-5 dager.
 
Innleveringsfrist
 
Prøven må være ankommet laboratoriet i Bodø innen klokken 13 for å kunne bli analysert samme dag. Prøver som ankommer senere enn dette vil bli analysert påfølgende dag.
 

Svartid

Svar i DIPS kan normalt ventes ca. 2 timer fra prøven har ankommet laboratoriet, men lengre svartid må forventes i perioder med stor pågang.