Agens/analyse

Clostridium difficile toxin B

Analysen utføres ved

Bakteriologisk enhet, tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Diare etter antibiotika- eller cytostaticabahandling.
Mistanke om pseudomembranøs colitt
Diare hos sykehjemspasienter
Pasienter med kreft diagnose
Pasienter med IBD diagnose

Prøvemateriale/prøvemengde

Fæces

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Fæces uten tilsetning.
FecalSwab - prøvepenselen dyppes i fæces, vris rundt, plasseres i transportrøret og knekkes i brekkpunktet før korken skrus på. Analyse utføres ikke i prøver som er mer enn 3 dager gamle

Analysemetode

Toxinpåvisning med immunokromatografisk hurtigtest og real time PCR

Tolkning

Hos barn < 2 år må positivt resultat tolkes med forsiktighet da mange i aldersgruppen er bærere av Clostridium difficile

Forventet svartid

1 dag

Merknader

Opplysninger om antibiotika-/cytostaticabehandling må foreligge, event. hospitalisering > 3 dager.
Kontrollprøve etter påvist toxin er ikke indisert
Gjentatt analyse ved samme diare episode er ikke indisert
Prøver som avvises pga manglende indikasjoner svarrapporteres straks.
Prøven fryses og oppbevares 1 uke i påvente av eventuelle tilleggsopplysninger

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO 15189:2012 ved Molekylærbiologisk enhet og Bakteriologisk enhet i Bodø.