Agens/analyse

Clostridioides difficile toxin B

Analysen utføres ved

Bakteriologisk enhet, tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Diare etter antibiotika- eller cytostaticabahandling.
Mistanke om pseudomembranøs colitt
Diare hos sykehjemspasienter
Pasienter med kreft diagnose
Pasienter med IBD diagnose

Prøvemateriale/prøvemengde

Feces

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Feces uten tilsetning.
FecalSwab - prøvepenselen dyppes i feces, vris rundt, plasseres i transportrøret og knekkes i brekkpunktet før korken skrus på. Analyse utføres ikke i prøver som er mer enn 5 dager gamle

Analysemetode

Toxinpåvisning med immunokromatografisk hurtigtest (GDH) og real time PCR

Forventet svartid

1 dag

Merknader

Opplysninger om antibiotika-/cytostaticabehandling må foreligge, event. hospitalisering > 3 dager.
Kontrollprøve etter påvist toxin er ikke indisert
Gjentatt analyse ved samme diaré episode er ikke indisert
Analysen er ikke indisert hos barn <2 år da mange i aldersgruppen er asymptomatiske bærere av Clostridioides difficile
Prøver som avvises pga manglende indikasjoner svarrapporteres straks
Prøven fryses og oppbevares 1 uke i påvente av eventuelle tilleggsopplysninger

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO 15189:2012 ved Molekylærbiologisk enhet og Bakteriologisk enhet i Bodø.