Agens/analyse

Chlamydia trachomatis

Analysen utføres ved

Molekylærbiologisk enhet, Bodø

Indikasjon

Mistanke om urogenital klamydiainfeksjon
Partnerskifte hos personer under 25 år
Seksuelle overgrep
Infertilitetsutredning
Vedvarende konjunktivitt

Prøvemateriale/prøvemengde

Urin
Vaginal-, urethra- og anussekret
Øye- og halssekret

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Urinprøver kan tas på Cobas transportmedium eller universal container uten tilsetning (dersom universalcontainer benyttes er prøven holdbar i opptil 24 timer). Øvrige prøvematerialer kan tas på Cobas transportmedium og UTM transportmedium.

For nærmere beskrivelse med illustrasjoner, se under prøvetaking og prøvehåndtering.

Urin:
1) Pasienten samler bare FØRSTE del av urinen, kun 5 – 10 ml. Dette tilsvarer at bunnen av et plastbeger så vidt er dekket med urin. (Dersom for mye urin samles kan dette gi falskt negative analyseresultat)
2) Urinen suges opp med medfølgende pipette
3) Urinen overføres til prøverøret. Væskenivået skal være mellom de to linjene på røret.
4) Røret snus fem ganger for å blande prøve og transportmedium

Penselprøver:
Til et prøvetakingssett følger det med to prøvetakingspinner,
Pinne A som er en woven swab (kan se ut som en bomullspinne, men må ikke forveksles med en) og
Pinne B som er en Flocked swab (ser ut som en børste).

Prøvetaking fra cervix:
1) Bruk pinne A til å fjerne slim fra cervix og slimhinner
2) Kast pinne A i søpla.
3) Selve prøven tas så ved å benytte pinne B
4) Pinne B føres inn i cervikalkanalen
5) Roter prøvetakingspinnen 5 ganger i samme retning
6) Ta ut prøvetakingspinnen og plasser den i transportmediet
7) Pinnen knekkes i brekkpunktet og korken festes

Prøvetaking vagina (av lege eller selvtest):
Ved vaginal prøvetaking av lege eller pasienten selv er det KUN pinne A som skal brukes
1) Pinne A (woven swab - kan se ut som en bomullspinne) håndteres i området lengst fra tuppen
(lengre ut enn brekkpunktet).
2) Kjønnsleppene brettes til siden og Pinne A føres ca. 5 cm inn
i skjeden
3) Pinnen roteres rolig i ca. 30 sekunder før den trekkes forsiktig ut
NB: Unngå kontakt med kjønnsleppene eller omliggende hud.
4) Pinnen plasseres i mediet og brekkes av.
NB: Ved selvtesting må pasienten informeres nøye om prøvetakningsmetoden for å sikre prøvens beskaffenhet.

Prøvetaking rectum:
Her benyttes KUN pinne A.
Pinne A føres 3-5 cm inn i analkanalen, rotes i 10 sek, før den tas ut, settes i transportmediet og brekkes av.

Prøvetaking hals:
Her benyttes KUN pinne A.
1) Stryk og roter pinne A over begge tonsiller og bakre svelgvegg
2) Pinnen plasseres i transportmediet og brekkes av

Mistanke om Chlamydia trachomatis eller gonokokker i øye:
Bruk flocked swab (pinne B) som følger med prøvetakingssettet. Alternativt kan man bruke penselen fra UTM og COBAS-transportmedium
1) Bruk penselen som medfølger UTM eller pinne B.
2) Denne strykes mellom innsiden av nedre øyelokk og sclera.
3) UTM-penselen eller pinne B plasseres i COBAS-transportmedium og sendes inn

Hos kvinner anbefales penselprøver da disse har høyere sensitivitet enn urinprøver.

Etter prøvetaking snus transportrøret fem ganger for blanding av prøvemateriale og transportmedium. Prøvene oppbevares i romtemperatur fram til sending.

Analysemetode

Real time PCR

Tolkning

Negativ, positiv eller usikkert resultat (hemmere i prøven)
Analysemetoden er følsom og påviser også døde bakterier

Forventet svartid

1-3 dager (etter at prøven er ankommet laboratoriet)

Merknader

Slim i prøven kan gi falskt negativt resultat
Eventuell kontrollprøve anbefales tatt 5 - 6 uker etter avsluttet behandling
Bakterier kan påvises 8 - 10 dager etter smittetidspunkt

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO 15189:2012 for prøvematerialene vaginalsekret, urethrasekret og urin.

Norsk laboratoriekodeverk

NPU 12879 Annet materiale-Chl. trachomatis DNA
NPU 12329 Cervix sekret-Chl. trachomatis DNA
NPU 12877 Fluor vaginalis-Chl. trachomatis DNA
NPU 12879 Genital sekret-Chl. trachomatis DNA
NPU 12878 Konjunktival sekret-Chl. trachomatis DNA
NPU 12331 Urin, førstestråle-Chl. trachomatis DNA
NPU 12879 Ukjent materiale-Chl. trachomatis DNA
NPU 12330 Urethra sekret-Chl. trachomatis DNA