Vi er takknemlige for tilbakemeldinger på form, innhold og brukervennlighet! Bruk vårt skjema for tilbakemelding.

Laboratoriet vil fra desember 2015 innføre en ny PCR-metode for analysering av luftveisagens. Vi har utvidet vårt analyserepertoar. Nye agens vil bli  faset inn fortløpende. Vennligst se lab.håndboka for innholdene i de ulike analysepanelene.