Akkreditering

Analysen er frivillig suspendert fra akkreditering i henhold til ISO 15189:2012 for prøvematerialene nasopharynxsekret og nasopharynxaspirat fra 30.09.19 til 30.09.20.

Norsk laboratoriekodeverk

NPU 14584 Bordetella pertussis DNA

Link