Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO 15189:2012 for prøvematerialene nasopharynxsekret og nasopharynxaspirat.

Norsk laboratoriekodeverk

NPU 14584 Bordetella pertussis DNA

Link