Agens/analyse

Bordetella pertussis toxin IgG

Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, tlf. 75 57 84 85

Indikasjon

Mistanke om kikhoste. Langvarig hoste evt. med kikning.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum eller plasma.

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Blodprøven sentrifugeres, eventuelt avpipetteres

Analysemetode

Kjemiluminescens (CLIA).

Tolkning

Positiv, Negativ eller Grenseverdi.

Forventet svartid

2-4 dager.

Merknader

Ved symptomvarighet < 2 uker anbefales nasofarynx-prøve til PCR tatt på UTM (virus transportmedium).
Ved symptomvarighet 2- 4 ukeran befales nasosofarynxprøve til PCR i tillegg.
Ved symptomvarighet > 4 uker anbefales kun serologi.
Kikhoste er meldepliktig til MSIS.