Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO 15189:2012 for prøvematerialene nasopharynxsekret og nasopharynxaspirat.

Norsk laboratoriekodeverk

NPU 14583 Bordetella parapertussis DNA

Link