Agens/analyse

Aerob dyrkning, anaerob dyrkning, soppdyrkning

Analysen utføres ved

Bakteriologisk enhet, tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Mistanke om bakteriemi, fungemi

Prøvemateriale/prøvemengde

Fullblod/ Virtuo BactAlert

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Prøver tas ved venepunksjon og aseptisk teknikk.
Hos voksne anbefales vanligvis to sett a to flasker: grønn og orange x 2, i to ulike stikk, tilsammen fire flasker (8 - 10 ml blod pr. flaske).
Avvik fra anbefalt prøvetaking bør begrunnes.
Hos barn anbefales vanligvis 1-2 gule flasker ( 4 mlblod pr. flaske).
Etter prøvetaking vendes flaskene flere ganger og oppbevares siden i romtemperatur inntil inkubering i 37 grader.
Se PR21299 (DocMap NLSH) Ved endocardittmistanke tas et tredje sett blodkultur 1-2 timer etter de to første

Analysemetode

Dyrkning under kontinuerlig overvåkning

Forventet svartid

1-7 dager.
Negative prøver svarrapporteres tidligst etter 5 dager.
Vekst i blodkultur svares umiddelbart pr. telefon

Merknader

Enkelte funn i blodkultur er meldepliktig til MSIS

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO15189:2012 ved Bakteriologisk enhet i Bodø.