Agens/analyse

Betahemolytiske streptokokker gr.B (GBS)

Analysen utføres ved

Bakteriologisk enhet, tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Kvinner med forstervannsavgang før uke 37
Kvinner som innlegges med rier før uke 34
Kvinner med kjent GBS problematikk fra tidligere svangerskap (prøvetaking i uke 35 - 37)

Prøvemateriale/prøvemengde

Vagina-/rectumsekret

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Prøve tas fra ytre del av vagina og rectum med samme pensel, plasseres i Amies transportmedium m. kull.

Analysemetode

Dyrkning

Tolkning

Negativ/påvist.
10-35 % av gravide er GBS bærere

Forventet svartid

1 - 2 dager (mandag - lørdag)

Merknader

Analysen utføres kun dersom relevante kliniske opplysninger foreligger.