Agens/analyse

Egg av Enterobius vermicularis

Analysen utføres ved

Bakteriologisk enhet, tlf.75 57 83 30

Indikasjon

Mistanke om barnemark, analkløe

Prøvemateriale/prøvemengde

Tapepreparat fra anus

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Transparent (klar) tape presses mot anus om morgenen før vask. Tapen festes på et objektglass

Analysemetode

Direkte mikroskopi

Forventet svartid

1-2 dager (mandag - fredag)

Merknader

Analysen er mer sensitiv enn påvisning av egg i fæcesprøve uten tilsetning

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO15189:2012 ved Bakteriologisk enhet i Bodø.