Agens/analyse

Aerob dyrkning

Analysen utføres ved

Bakteriologisk enhet, tlf.75 57 83 30

Indikasjon

Urinveisinfeksjon

Prøvemateriale/prøvemengde

Urin på transportagar

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Se urin dyrkning (flytende urin) ang. prøvetaking.
Dypp transportagaren nesten helt ned i urinen i 3-4 sekunder, la overflødig urin renne av på celle- stoff, deretter plasseres agaren i beholderen. Inkuber 16-24 timer i 37 ºC. Neste dag vurderes dyrkningen ut fra produktinformasjonen vedlagt transportagaren. Positive dyrkninger sendes.
Dyrkningen oppbevares i kjøleskap dersom den ikke sendes straks. I forbindelse med helg, kan transportagaren sendes direkte uten at den har vært inkubert.

Analysemetode

Kvantitering, identifikasjon og resistensbestemmelse

Tolkning

Analyseresultat må vurderes ut fra bakteriefunn, bakteriemengde, klinikk, prøvetaking og pasientens kjønn og alder

Forventet svartid

1 - 2 dager (mandag - lørdag)

Merknader

Det er viktig å opplyse om klinisk problemstilling, eventuell antibiotikabehandling og prøvetakings- metode: midtstrømsprøve, engangskateter, cysto- skopi, blærepunksjon, poseprøve, permanent kateter.

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO15189:2012 ved Bakteriologisk enhet i Bodø.