Agens/analyse

Aerob dyrkning

Analysen utføres ved

Bakteriologisk enhet, tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Urinveisinfeksjon, signifikant bakteriuri

Prøvemateriale/prøvemengde

Urin

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Midtstrømsprøve tas minimum 2 timer etter siste vannlating.
Hos kvinner holdes kjønnsleppene til siden, hos menn trekkes forhuden tilbake.
Hos sengeliggende/inkontinente pasienter, samt ved bruk av poseprøver hos barn, utføres vaskeprosedyre før prøvetaking.

Urin på sterilt glass uten tilsetning er holdbar 2 timer i romtemperatur og 24 timer i kjøleskap.
Ved transport utover dette skal borsyreglass brukes.

Borsyreglass må fylles med urin til markert nivå og er da holdbar i 2 døgn.
Ved lengre transporttid bør transportagar brukes.

Prøve fra permanent kateter dyrkes kun i spesielle tilfeller for eksempel ved mistanke om pyelonefritt, urosepsis, ved planlagte urologiske inngrep og hos immunsupprimerte pasienter.
Prøve fra permanent kateter tas med sprøyte etter kateterskifte og avstenging av kateteret 1/2 - 1 time, prøvetakingsstedet desinfiseres før prøvetaking.

Poseprøver fra barn er en lite egnet metode grunnet stor risiko for falskt positive funn. Den vanligst feilkilden er at posen sitter på altfor lenge. En pose skal aldri sitte på > 30 min og aldri over natten.

Analysemetode

Dyrkning

Tolkning

Analyseresultat må vurderes ut fra bakteriefunn, bakteriemengde, klinikk, prøvetaking og pasientens alder og kjønn.

Forventet svartid

1 - 3 dager (mandag - lørdag)

Merknader

Det er viktig å opplyse om klinisk problemstilling, eventuell antibiotikabehandling og prøvetakingsmetode: midtstrømsprøve, engangskateter, cystoskopi, blærepunksjon, poseprøve, permanent kateter.
Prøver fra gravide screenes rutinemessig på GBS (gruppe B streptokokker).