Agens/analyse

Dyrkning av mikrober

Analysen utføres ved

Bakteriologisk enhet, tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Mistanke om infeksjon

Prøvemateriale/prøvemengde

Væske fra ulike hulrom, f.eks leddvæske, bursavæske, pleuravæske, pericardvæske, acitesvæske, dialysat, peritonealskyllevæske med mer.

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Prøven må tas og behandles under sterile prosedyrer for å hindre kontaminasjon.

Hvis prøven kan ankomme laboratoriet i åpningstiden samme dag:
Prøven sendes inn laboratoriet i steril universalcontainer, så raskt som mulig. Mengde flytende materiale bør helst være over 3 ml, gjerne 10-20 ml hvis det er mulig. Dersom det er ønske om direkte mikroskopi må dette krysses av for på rekvisisjonen.

Hvis lang transporttid anbefales det at man tilsetter sterile væsker direkte i blodkulturflasker lokalt, både aerob(grønn) og anaerob (oransje) flaske. Tilsett 1-4 ml i hver flaske (helst opp mot anbefalt mengde på 4 ml, men ikke mer, det er veldig viktig at flasken ikke overfylles)
I tillegg anbefales det at det sendes inn nativ væske på steril container.
Dersom lite materiale (0,5 ml-1 ml) kan man tilsette den sterile væsken på aerob pedibact flaske (gul).

Ved mistanke om proteseinfeksjon: For fullgod undersøkelse i forbindelse med prøvetaking ved mistanke om proteseinfeksjon er det anbefalt at det samtidig tas leddvæske, denne må tilsettes anaerob blodkulturflaske.

Dersom lite prøvemateriale kan det hende man må prioritere hvilken analyse det er mest relevant å gjøre, dette kan man skrive på rekvisisjonen.

Prøvematerialet kan eventuelt overføres til pensel i Amies transportmedium, men dette gir ikke optimal undersøkelse.

Analysemetode

Dyrkning aerobt og anaerobt, eventuelt direkte mikroskopi

Forventet svartid

2 - 8 dager (mandag - lørdag).
Svar på direkte mikroskopi rapporteres samme dag.

Merknader

Sterile væsker bør ankomme laboratoriet så raskt som mulig.
Ved ønske om direkte mikroskopi må dette krysses av for på rekvisisjonen, og den sterile væsken må ankomme laboratoriet i steril container.

Ut fra klinisk problemstilling og prøvemateriale kan gjærsopp dyrkning utføres i tillegg.

Hvis ønske om mykobakteriedyrkning må prøven lysbeskyttes.

Akkreditering

Dyrkningen er akkreditert i henhold til ISO15189:2012 ved Bakteriologisk enhet i Bodø.