Agens/analyse

Dyrkning / påvisning av mikrober

Analysen utføres ved

Bakteriologisk enhet, tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Mistanke om bakteriell meningitt

Prøvemateriale/prøvemengde

Spinalvæske,1 - 2 ml

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Prøve tas på sterilt glass, aseptisk prøvetakingsteknikk.
NLSH, Bodø dagtid: Prøve leveres umiddelbart pålaboratoriet.
Andre rekvirenter og NLSH, Bodø utenom dagtid:
Så ut på gk-skål og PediBactflaske og drypp en dråpe på to ulike objektglass. Dette leveres umiddelbart sammen med nativ spinalvæske til laboratoriet på eget sykehus. Her behandles og sendes prøvene etter egne retningslinjer.

Analysemetode

Direkte mikroskopi, dyrkning på fast- og flytende vekstmedium,event. pneumokkokantigenpåvisning.

Forventet svartid

1 - 5 dager.
Direkte mikroskopi svarrappporteres samme dag
Funn i spinalvæske svares umiddelbart pr. telefon

Merknader

Funn i spinalvæske er meldepliktig til MSIS

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO15189:2012 ved Bakteriologisk enhet i Bodø.