Agens/analyse

Aerob dyrkning, anaerob dyrkning

Analysen utføres ved

Bakteriologisk enhet, tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Øvre luftveisinfeksjon, otitt, konjunktivitt

Prøvemateriale/prøvemengde

Hals-, nese-, svelgsekret, sekret fra nasopharynx, sekret fra sinus, øresekret, øyesekret

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Prøve tas med pensel som plasseres i Amies tran- sportmedium m. kull.
Til prøver fra nasopharynx kan tynn,bøyelig pensel brukes, denne plasseres i Amies transportmedium m. kull.

Analysemetode

Dyrkning

Tolkning

Vanlig flora fra hud/slimhinner kan ofte forstyrre oppvekst av eventuelle patogener. Resistensbestemmelse utføres ikke ved ukomplisert konjunktivitt og tonsilitt.

Forventet svartid

1 - 2 dager (mandag - lørdag)

Merknader

Det er viktig åopplyse om klinisk problemstilling og eventuell antibiotikabehandling. Korrekt prøvemateriale er også en viktig opplysning f.eks ved sinusitt analyseresprøve fra nese forskjellig fra prøve fra sinus.