Agens/analyse

Aerob dyrkning, anaerob dyrkning

Analysen utføres ved

Bakteriologisk enhet, tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Øvre luftveisinfeksjon, otitt, konjunktivitt

Prøvemateriale/prøvemengde

Hals-, nese-, svelgsekret, sekret fra nasopharynx, sekret fra sinus, øresekret, øyesekret

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Prøve tas med pensel som plasseres i Amies tran- sportmedium m. kull.
Til prøver fra nasopharynx kan tynn,bøyelig pensel brukes, denne plasseres i Amies transportmedium m. kull.

Analysemetode

Dyrkning

Tolkning

Vanlig flora fra hud/slimhinner kan ofte forstyrre oppvekst av eventuelle patogener. Resistensbestemmelse utføres ikke ved ukomplisert konjunktivitt og tonsilitt.

Forventet svartid

1 - 2 dager (mandag - lørdag)

Merknader

Det er viktig åopplyse om klinisk problemstilling og eventuell antibiotikabehandling. Korrekt prøvemateriale er også en viktig opplysning f.eks ved sinusitt analyseresprøve fra nese forskjellig fra prøve fra sinus.

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO15189:2012 ved Bakteriologisk enhet i Bodø.