Agens/analyse

Aerob dyrkning, anaerob dyrkning

Analysen utføres ved

Bakteriologisk enhet, tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Nedre luftveisinfeksjon

Prøvemateriale/prøvemengde

Ekspektorat (indusert sputum nedre luftveier)
Bronchialskyllevæske
Trachealsekret Spyttprøve er ikke representativt prøvemateriale

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Prøvematerialetas på sterilt glass, eventuelt tas materiale på pensel som plasseres i Amies transportmedium m. kull.
Ekspektoratprøversom sendes i postenbør tas på pensel og transportmedium.

Analysemetode

Dyrkning

Tolkning

Vanlig flora fra øvre luftveier/munnkan ofte forstyrre oppvekst av eventuelle patogener

Forventet svartid

1 - 2 dager (mandag-lørdag)

Merknader

Det er viktig å opplyse om klinisk problemstilling og eventuell antibiotikabehandling.

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO15189:2012 ved Bakteriologisk enhet i Bodø.