Agens/analyse

Aerob dyrkning, anaerob dyrkning

Analysen utføres ved

Bakteriologisk enhet, tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Mistanke om infeksjon etter kirurgisk inngrep, abort/abrasio eller fødsel
Mistanke om infeksjon hos barn under 16 år
Endometritt,salpingitt

Prøvemateriale/prøvemengde

Genitalsekret
Hinnerester, uterusaspirat, puss

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Prøve tasmed pensel som plasseres i Amies tran- sportmedium m. kull. Store mengder materiale kan tas på sterilt glass. Ved endometritt skal prøvematerialet være hinnerester elleruterusaspirat

Analysemetode

Dyrkning

Forventet svartid

1 -3 dager

Merknader

Gardnerella- og Trichomonas analyseres ikke lenger på laboratoriet. Prøver der prøvemateriale/ kliniske opplysninger ikke er i samsvar med Nasjonale retningslinjer for undersøkelse av genitalprøver hos kvinner, vil bli avvist.