Agens/analyse

Aerob dyrkning, anaerob dyrkning
Gjærsoppdyrkning
GBS

Analysen utføres ved

Bakteriologisk enhet, tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Bakteriologisk dyrkning av genitalprøver har i mange tilfeller begrenset verdi.
For å riktig behandle prøven ved laboratoriet er det viktig med kliniske opplysninger.

Eksempler på hvor det vil være indikasjon for prøvetaking og dyrkning av genitalprøver:
• Fluor vaginalis etter nylig kirurgisk inngrep, spiralinnsetning, abort eller fødsel.
• Fluor vaginalis hos barn.
• Akutt bekkeninfeksjon/PID (prøvematerialet må være fra endometriet (biopsi eller aspirat), vaginalprøver vil bli avvist pga rik normalflora).
• Genitale sår.
• Bartolinitt.
• Gravide (oppgi svangerskapsuke) ved mistanke om oppadstigende infeksjon, truende for tidlig fødsel eller premature rier.
• Fluor hos menn, uretritt, epidydimitt, prostatitt, balanitt

Prøvemateriale/prøvemengde

Genitalsekret. Sårsekret.
Hinnerester, uterusaspirat, puss

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Prøve tas med pensel som plasseres i Amies transportmedium m. kull. Store mengder materiale kan tas på sterilt glass. Ved endometritt skal prøvematerialet være hinnerester eller uterusaspirat

Analysemetode

Dyrkning

Forventet svartid

1 -3 dager

Merknader

• Bakteriell vaginose: Påvises på legekontoret med Amsels kriterier og ikke ved bakteriologisk dyrkning.
• Gardnerella: Det utføres ikke dyrkning med tanke på Gardnerella vaginalis.
• Trichomonas vaginalis: Diagnostikk av Trichomonas utføres på legekontoret med direkte mikroskopi av saltvannspreparat.
På særlig indikasjon kan man sende prøve til Tricomonas vaginalis PCR (Prøvemateriale bør da være vaginalprøve tatt på UTM eller Urin-første stråle urin- 15-20 ml- på container uten tilsetning).

Prøver der prøvemateriale/ kliniske opplysninger ikke er i samsvar med Nasjonale retningslinjer for undersøkelse av genitalprøver hos kvinner, vil bli avvist.

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO15189:2012 ved Bakteriologisk enhet i Bodø.