Agens/analyse

Dyrkning av mikrober

Analysen utføres ved

Bakteriologisk enhet, tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Mistanke om infeksjon relatert til fremmedlegeme. Kateterspisser fra intravaskulære katetere dyrkes kun ved mistanke om kateterrelatert infeksjon! Rutinedyrkning er ikke indisert, og prøve uten relevante kliniske opplysninger avvises.

Prøvemateriale/prøvemengde

Intravaskulære kateterspisser, andre kateterspisser - ikke urinkateterspisser Osteosyntese materiale, mm Blodkultur

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Sterilt glass. Katererprøve: Før prøvetaking skal huden rundt kateteretdesinfiseres, kateteret trekkes ut og spissen klippesav medsteril saks. Dersom prøven skal transporteres"dyttes" prøve- materialetned i Amies transportmedium m.kull. Det er viktig at prøvematerialet ikke kontamineres avmikrober fra hud/slimhnne. Ved mistanke om kateterrelatert blodbaneinfeksjon (KR-BBI)skal detved dyrkning av kateter samtidig tas blodkultur fra perifer vene. Ved mistanke om KR-BBI der kateter ikke kan seponeres, skal det tas blodkultur fra kateter og perifervene på samme tid. NB! Viktig med kliniske opplysninger da dette er avgjørende for tolkning!

Analysemetode

Aerob dyrkning

Forventet svartid

3 - 5dager (mandag - lørdag) Prøver uten vekst svarrapporteres tidligst etter 3 dager.

Merknader

Ved mistanke om kateterrelatert blodbaneinfeksjon skal blodkultur tasfrakateter (før trekking) og fra perifervene. Dyrkning av urinkateterspisser blir avvist.

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO15189:2012 ved Bakteriologisk enhet i Bodø.