Agens/analyse

Anti - Streptolysin O

Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, tlf. 75 57 84 85

Indikasjon

Komplikasjon etter gr.A streptokokk sykdom Mistanke om reumatisk feber eller glomerulo- nefritt

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Blodprøven sentrifugeres, eventuelt avpipetteres

Analysemetode

Kvantitativ nøytralisasjonstest

Tolkning

Titerangivelse, normalverdier for aldersgruppe angis

Forventet svartid

1 - 2 uker

Merknader

Anti - Streptolysin blir ikke positiv etter hudinfeksjoner