Agens/analyse

Anti-streptolysin O (AST)
Analyseres alltid sammen med Anti-DNAse B

Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, tlf. 75 57 84 85

Indikasjon

Mistanke om følgetilstand etter streptokokkinfeksjon (reumatisk feber/glomerulonefritt)
Mistanke om invasive streptokokkinfeksjoner med negativt dyrkningsresultat

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Blodprøven sentrifugeres, eventuelt avpipetteres

Analysemetode

Kvantitativ nøytralisasjonstest

Tolkning

Positiv/Negativ med titerangivelse

Titer <200 er normalt/angis som negativt hos voksne
Titer <400 er normalt /angis som negativt hos barn

Titerverdien når vanligvis en toppverdi 3-6 uker etter infeksjonen, og blir negativ etter 3-4 måneder.

Forhøyet verdi i en enkeltprøve tillater ingen sikker slutning om infeksjonstidspunktet, men nylig infeksjon kan sannsynliggjøres ved påvisning av >4-folds økning i titerverdi mellom TO PRØVER tatt med noen ukers mellomrom.

Forventet svartid

1 - 2 uker

Merknader

Streptolysin O toxin produseres av alle gruppe A streptokokker, men også av enkelte gruppe C og G streptokokker.

AST blir vanligvis positiv etter luftveisinfeksjoner, kan være negativ ved streptokokkinfeksjon i hud.