Agens/analyse

Anti-DNase B

Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, tlf. 75 57 84 85

Indikasjon

Komplikasjon etter gr.A streptokokk sykdom Mistanke om reumatisk feber eller glomerulonefritt

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Blodprøven sentrifugeres, eventuelt avpipetteres

Analysemetode

Kvantitativ nøytralisasjonstest

Tolkning

Titerangivelse, normalverdier for aldersgruppe angis

Forventet svartid

1 - 2 uker

Merknader

Anti-DNase B blir positiv ved hudinfeksjoner med gr.A streptokokkker