Agens/analyse

Poliovirus dyrkning og typing

Analysen utføres ved

Folkehelseinstituttet (avdeling for virologi)

Indikasjon

Avføringsprøver skal tas fra alle barn <15 år med akutte slappe lammelser.

Herunder blant annet:
•Guillain Barré syndrom.
•Akutt disseminert encefalomyelitt.
•Akutt tverssnittsmyelitt, tverrsnitts lammelse uten traume som åpenbar årsak.

Isolert facialisparese skal ikke tas med.

Hensikt

For å sikre at Norge fortsatt er fritt for poliovirus, skal det sendes inn avføringsprøve med tilhørende spesialremisse i forbindelse med akutte slappe lammelser (AFP) hos personer under 15 år. Ordningen skal sikre rask påvisning av poliovirus hos mulige tilfeller.

Prøvemateriale/prøvemengde

To avføringsprøver tatt med > 24 timers intervall innen 14. sykdomsdag.
- Hver gang ca 5-10g feces på universal container uten tilsetning.
- Dersom sen diagnose eller andre forhold forhindrer at det ble tatt to avføringsprøver første 2 uker av sykdommen, bør det likevel forsøkes tatt to avføringsprøver, selv om et negativt resultat da er mindre pålitelig.

En prøve fra luftveier tas snarest mulig etter debut av pareser.
- Tas på UTM media

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Første prøve (feces og nasopharynx) sendes umiddelbart, slik at de ankommer FHI innen 72 timer.
Andre feces prøve sendes også umiddelbart etter prøvetakningen (denne må også ankomme FHI innen 72 timer)
Spesialremisse skjema skal følge fecesprøven (se lenke under).

Analysemetode

Metodene som benyttes inkluderer dyrkning på BGM-celler, HE-celler og L20B-celler, samt typing ved hjelp av kjente antisera

Analyseringsintervall/hyppighet

Alle tilfeller skal følges opp med en klinisk vurdering av eventuelle restpareser etter 2-3 måneder. Bruk da skjema for oppfølging av akutte slappe lammelser (AFP) etter 60 dager (se lenken nede)

Forventet svartid

4-5 uker

Indikasjoner, tolkning og referanser

fhi.no

Link