Agens/analyse

Adenovirus PCR

Analysen utføres ved

Molekylærbiologisk enhet, tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Klinisk infeksjon i øvre og nedre luftveier, øyne og eventuelt CNS.

Prøvemateriale/prøvemengde

Nasofarynx, hals, ekspektorat, BAL,øye og eventuelt spinalvæske.

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Nasopharynx-/halssekret og øyeprøve på UTM transportmedium: Prøven tas med penselen som følger med, plasseres i transportmediet og knekkes i brekk-punktet før korken skrus på. Ekspektorat/BAL og eventuelt spinalvæsketas på steriltglass uten tilsetning Prøvene oppbevares i kjøleskap inntil sending.

Analysemetode

Real time PCR

Tolkning

Negativ / positiv / inkonklusiv

Forventet svartid

2 - 4 dager. Ved utbrudd vil svartiden bli kortere

Merknader

På luftveisprøver vil Adenovirus analyseres sammen med Influensa A/B, RS virus og Metapneumovirus