Agens/analyse

Actinomyces dyrkning

Analysen utføres ved

Bakteriologisk enhet, tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Kroniske abscesser,fistelihode-/ halsområde - pussekret med "svovelkorn"

Prøvemateriale/prøvemengde

Puss, biopsi

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Prøvemateriale tas på sterilt glass, aseptisk prøvetakingsmetodikk Eventuelt kan prøve tas med pensel som plasseres i Amies transportmedium m. kull

Analysemetode

Anaerob dyrkning Direkte mikroskopi av prøvemateriale på sterilt glass

Tolkning

Negativ / påvist med mengdeangivelse og resistens- bestemmelse

Forventet svartid

10 - 12 dager

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO15189:2012 ved Bakteriologisk enhet i Bodø.