Analysen utføres ved

Molekylærbiologisk enhet, Bodø Tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Døgnurin. Ved anfall/ forverring av hypertensjon kan det tas spotprøve. Prøvemengde: se prøvebehandling.

Prøvebehandling

Urin samles på dunk uten tilsetning og oppbevares kjølig under samlingen. Urinen blandes, måles og minimum 20mL urin tas ut til forsendelse. Totalt samlevolum og samletid påføres rekvisisjonen. Ved spotprøve sendes minimum 20mL urin. Leveres laboratoriet snarest og innen 3 døgn.

Holdbarhet

Prøven fryses etter at den er ankommet laboratoriet.

Analysemetode

Væskekromatografi (HPLC)

VKa (analytisk variasjon)

<10%

Analyseringsintervall/hyppighet

Ca hver 2.uke

Referanseområde

U-VMA i døgnurin
3 - 6 år: < 13 µmol/d
6 - 10 år: < 10 µmol/d
10 - 16 år: < 30 µmol/d
> 16 år: < 38 µmol/d

U-VMA i enkeltprøve
0 - 1 år: < 15 µmol/mmol
1 - 3 år: < 12 µmol/mmol
3 - 5 år: < 8 µmol/mmol
5 - 15 år: < 7 µmol/mmol
> 15 år: < 5 µmol/mmol

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Ved rekvirering av katekolaminer analyseres: adrenalin, noradrenalin, dopamin, HVA og VMA. Kostrestriksjon 2 døgnfør og under samling: banan, koffeinholdige drikker og diverse medikamenter.