Analysen utføres ved

Molekylærbiologisk enhet, Bodø Tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Døgnurin. Ved anfall/ forverring av hypertensjon kan det tas spotprøve. Prøvemengde: se prøvebehandling.

Prøvebehandling

Urin samles på dunk uten tilsetning og oppbevares kjølig under samlingen. Urinen blandes, måles og minimum 20mL urin tas ut til forsendelse. Totalt samlevolum og samletid påføres rekvisisjonen. Ved spotprøve sendes minimum 20mL urin. Leveres laboratoriet snarest og innen 3 døgn.

Holdbarhet

Prøven fryses etter at den er ankommet laboratoriet.

Analysemetode

Væskekromatografi (HPLC)

VKa (analytisk variasjon)

VKa (analytisk variasjon) for Noradrenalin
VKa er beregnet ut fra interne kontroller i perioden 08.2018-08.2019
4,4 % (ved 334 µmol)
4,0 % (ved 1038 µmol)

Analyseringsintervall/hyppighet

Ca hver 2.uke

Referanseområde

U-VMA i døgnurin
3 - 6 år: < 13 µmol/d
6 - 10 år: < 10 µmol/d
10 - 16 år: < 30 µmol/d
> 16 år: < 38 µmol/d

U-VMA i enkeltprøve
0 - 1 år: < 15 µmol/mmol kreatinin
1 - 3 år: < 12 µmol/mmol kreatinin
3 - 5 år: < 8 µmol/mmol kreatinin
5 - 15 år: < 7 µmol/mmol kreatinin
> 15 år: < 5 µmol/mmol kreatinin

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Ved rekvirering av katekolaminer analyseres: Adrenalin, noradrenalin, dopamin, HVA og VMA. Kostrestriksjon 2 døgn før og under samling: banan, koffeinholdige drikker og diverse medikamenter.