Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø, tlf. 75 57 83 50
Laboratoriet, Lofoten, tlf. 76 06 01 45
Laboratoriet, Vesterålen, tlf. 75 42 47 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Kjemiluminescens

VKa (analytisk variasjon)

10 % > 200 pmol/L 18 % < 200 pmol/L

Analyseringsintervall/hyppighet

Hverdager

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Heparin - og EDTA - plasma kan benyttes

Link