Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Lofoten
Laboratoriet, Vesterålen

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Kjemiluminescens

VK beskrivelse

VKa, Bodø:
< 200 pmol/L 18 %
> 200 pmol/L 10 %

VKa, Lofoten:
144 pmol/L: 11,1 %
522 pmol/L: 4,5 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Hverdager

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Heparin - og EDTA - plasma kan benyttes

Link