Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Lofoten
Laboratoriet, Vesterålen

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

0 - 12 år: 120 - 320 µmol/L

Kvinner
12 - 50 år: 155 - 350 µmol/L
> 50 år: 155 - 400 µmol/L

Menn
12 - 18 år: 150 - 400 µmol/L
> 18 år: 230 - 480 µmol/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Dersom pasienten behandles med rasburikase, tas prøven på forhåndsnedkjølte Li-heparinrør, settes på is og kjølesentrifugeres. Plasma oppbevares på is inntil analysering. Holdbar 4 timer etter prøvetaking.