Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø

Prøvemateriale/prøvemengde

Samleurin 5mL

Prøvebehandling

Tas fra godt blandet samleurin

Holdbarhet

Prøver kan lagres i 3–4 dager ved omgivelsestemperaturen for alkalisk urin, i opptil 3–5 dager ved 4°C, eller frosne i opptil 6 måneder ved -20°C.

Analysemetode

Spektrofotometri

Analyseringsintervall/hyppighet

Hverdager

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

For nøyaktig beregning av døgnutskillelse må korrekt samlemengde og samletid anføres (nøyaktig klokkeslett for begynnelse og slutt ). Analysen forbeholdes helt spesielle problemstillinger!

Link