Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Lofoten
Laboratoriet, Vesterålen

Prøvemateriale/prøvemengde

10 mL fersk urin

Prøvebehandling

Prøvebehandling for prøver tilknyttet NLSH Bodø:
Prøver fra innlagte pasienter ved NLSH somatikk settes i kjøleskapet (har kortleser påmontert) i O-fløyas underetasje. Polikliniske pasienter kan levere urinprøve til laboratoriets poliklinikk i A3 fra kl. 08.00 - 15.00. Prøven vil så bli sentrifugert og urinsedimentet vil bli tilsatt fargevæske (Sternheimer-Malbins) av personalet på laboratoriet før denne blir plassert i kjøleskapet utenfor heisen i laboratoriebyggets (O-fløyas) underetasje. Når '1' er lagt inn som resultat på 'urinsediment fremstilt', er prøven plassert i kjøleskapet og kan hentes til mikroskopering. Rekvirerende lege er selv ansvarlig for mikroskopi av urinsedimentet. Den som utfører mikroskoperingen må selv ta ansvar for at resultatene blir registrert på papirrekvisisjonen for urinmikroskopi. Deretter skannes resultatet inn i DIPS EPJ.

Innsendte urinprøver til mikroskopering blir ikke vurdert på grunn av kort holdbarhet av urinprøven. Urinprøver til mikroskopering må derfor prepareres og mikroskoperes av rekvirenten selv på legekontor/sykehjem.

Holdbarhet

2 t i romtemperatur, 4 t i kjøleskap

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Indikasjoner, tolkning og referanser

Bente Urdal Vinje; "Urinmikroskopi - Praktisk utførelse og bildeatlas", 1.utgave, 2012.