Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50 Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45 Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Kjemiluminescens

VKa (analytisk variasjon)

5 % > 0,1 mIE/L 14 % < 0,1 mIE/L

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

Bodø:
0 - 6 dager: 0,7 - 15 x10E-3 IU/L
7 dager - 2 mnd: < ca. 6 x10E-3 IU/L
> 2 mnd: 0,3 - 4,5 x10E-3 IU/L

Lofoten/Vesterålen:
0,2 - 4,3 x10E-3 IU/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi

Graviditet er en ”stress-test” for tyreoidea, som kan gi hypotyreose til de som har nedsatt tyreoideareserve eller for lavt jodinntak, og postpartumtyreoiditt hos de med underliggende autoimmunitet.
Hos gravide og kvinner som ammer anbefales et jodinntak på 250 µg jod/døgn. Hypotyreose i svangerskapet skal behandles. Subklinisk hypotyreose med forhøyet anti-TPO anbefales behandlet.
Det anbefales brukt levotyroksin i behandling av hypotyreose, og behandlingsmålet er TSH 0,5 - 2,0.
Veileder i fødselshjelp


Merknader

Heparin- og EDTA - plasma kan benyttes