Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Lofoten
Laboratoriet, Vesterålen

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Kjemiluminescens

VK beskrivelse

Bodø:
CVa krav: ≤10,7 % (Verifiseringsrapport)
Oppnådd CVa:
Nivå 1: 4,2 % ved 0,05 mIU/L
Nivå 2: 3,0 % ved 24 mIU/L
Nivå 3: 6,4 % ved 1,8 mIU/L

Grand average CV:
Nivå 1: 6,5% ved 0,05 mIU/L
Nivå 2: 5,3% ved 24 mIU/L
Nivå 3: 8,8 % ved 1,8 mIU/L

Tillatt totalfeil (EFLM): 35,00%

VKa Lofoten:
0,19 mIU/L: 2,9 %
26,2 mIU/L: 3,1 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

Bodø:
1-23 mnd: 0,87-6,15 mIU/L
2-12 år: 0,67-4,16 mIU/L
13-20 år: 0,48-4,17 mIU/L
> 20 år: 0,55-4,78 mIU/L

Lofoten/Vesterålen:
0,2 - 4,3 x10E-3 IU/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi

Mistanke om hypo- eller hypertyreose. Kontroll under behandling med tyreoideahormoner eller tyreostatika.

Graviditet er en ”stress-test” for tyreoidea, som kan gi hypotyreose til de som har nedsatt tyreoideareserve eller for lavt jodinntak, og postpartumtyreoiditt hos de med underliggende autoimmunitet.
Hos gravide og kvinner som ammer anbefales et jodinntak på 250 µg jod/døgn. Hypotyreose i svangerskapet skal behandles. Subklinisk hypotyreose med forhøyet anti-TPO anbefales behandlet.
Det anbefales brukt levotyroksin i behandling av hypotyreose, og behandlingsmålet er TSH 0,5 - 2,0.
Veileder i fødselshjelpMerknader

Heparin- og EDTA - plasma kan benyttes

Norsk laboratoriekodeverk

NPU27527