Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø, tlf. 75 57 83 50
Laboratoriet, Lofoten, tlf. 76 06 01 45

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

4 timer romtemp. 24 timer kjøletemp. 1 mnd -20 grader C

Analysemetode

Kjemiluminescens

VKa (analytisk variasjon)

7 % >200 ng/L 14 % < 200 ng/L

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Laboratoriene i Lofoten og Vesterålen gjør Troponin T

Link