Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50 Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45 Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Indikasjon

Blødingstendens, utredning av myeloproliferative tilstander, mistanke om disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC). Kontroll ved cytostatikabehandling.

Prøvemateriale/prøvemengde

EDTA-blod. Eventuelt citrat rør hvis tidligere tendens til trombocyttaggregering.
Venøs prøve: minimum 1 mL
Kapillær prøve: minimum 250 µL

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Fyll røret til angitt volum, og vend 10 ganger straks etter prøvetaking.
Unngå langvarig stase.
Ved trombocyttaggregering bør citratblod sendes i tillegg.
Venøs prøve gir mer korrekt svar enn kapillær prøve.
Dersom prøven ikke kan sendes videre samme dag anbefales oppbevaring i kjøleskap.

Holdbarhet

96 timer i romtemperatur og kjøleskap (gjelder Sentrallaboratoriet, Bodø).

Analysemetode

Optisk, impedans og CD61 (immunologisk metode på CellDyn Sapphire, Sentrallaboratoriet, Bodø). Det vil på bakgrunn av resultat bli vurdert hvilken av disse metodene som gir mest korrekt svar.

Sentrallaboratoriet, Bodø: Advia 2120i og CellDyn Sapphire
Laboratoriet, Lofoten: Sysmex
Laboratoriet, Vesterålen: Sysmex

VKa (analytisk variasjon)

VKa er beregnet ut fra interne kontroller i hele 2016.
< 6 % (gjelder Sentrallaboratoriet, Bodø).

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Forventet svartid

Ø-hjelpsprøver: innen 2 timer.
Rutineprøver: vanligvis samme dag, maksimal svartid 1 døgn etter mottatt prøve.

Referanseområde

0 - 7 dager: 100 - 400 10^9/L
> 1 uke: 130 - 400 10^9/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO 15189:2012 ved Sentrallaboratoriet i Bodø. Frivillig suspensjon fra akkreditering i en kortere periode fra og med 27.04.20 pga flytting av instrumenter.

Norsk laboratoriekodeverk

NOR03568