Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Lofoten
Laboratoriet, Vesterålen

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Prøvebehandling

Fastende prøve

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

0 - 18 år: 0,4 - 1,6 mmol/L
> 18 år: 0,5 - 2,6 mmol/L

Indikasjoner, tolkning og referanser