Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50 Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45 Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Prøvebehandling

Fastende prøve

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri

VKa (analytisk variasjon)

6 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

0 - 18 år: 0,4 - 1,6 mmol/L
> 18 år: 0,5 - 2,6 mmol/L

Indikasjoner, tolkning og referanser